AⅤ母乳人妻

AⅤ母乳人妻

味苦,性温,行十二经络。 又方,只用石菖蒲磨水,汲井水洗面及手足,亦住。

患经漏二月余,曾经中西医治疗,而经漏如故,且脐腹绞痛难忍。今自虎确证已具,自当以甘寒退热之白虎汤施治。

 如二陈汤,上、中、下久暂之痰通治之,而无实效也。盐水煮食养肺,炒食动火。

若鼻梁骨断,先用接骨散敷之,次用生肌散菜油调搽,再服活血止痛散。乃处以下方:白茯苓15克炒泽泻6克桂枝9克炒杭芍9克炙香附9克砂仁6克郁金6克青皮9克玄胡索9克此温肝舒郁法也。

 伤风门者用五加皮饮。白珠包丑又加红大者伤在右。

而自汗亦属卫虚不固,津液外泄,阳越之候。 打伤扑心者用九龙饮。

Leave a Reply